Filosofen Top Twaalf

Tijdens de bijeenkomsten besteden we ook aandacht aan de grote filosofen uit de wereldgeschiedenis. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan door een Filosofen Top Twaalf samen te stellen. Hierbij werd elk Filosoos-lid aan één filosoof gekoppeld met als doel om over deze filosoof een korte presentatie te houden. Zo kregen we een mooi overzicht van de ontwikkeling van de Filosofie in de loop der eeuwen.

De Filosofen Top Twaalf van de Filosoos

 1. Plato (Griekenland ca 427 – 347 v. C.)
 2. Aristoteles (Griekenland ca 384 – 322 v. C.)
 3. Aurelius Augustinus (toenmalige Romeinse provincie Africa, het tegenwoordige Algerije 354 – 430)
 4. Thomas van Aquino (Italië 1224 – 1274)
 5. René Descartes (Frankrijk 1596 – 1650)
 6. Gottfried Wilhelm Leibniz (Duitsland 1646 – 1716)
 7. David Hume (Schotland 1711 – 1776)
 8. Immanuel Kant (Duitsland 1724 – 1804)
 9. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Duitsland 1770 – 1831)
 10. Soren Kierkegaard (Denemarken – 1813 1855)
 11. Friedrich Nietzsche (Duitsland 1844 – 1900)
 12. Martin Heidegger (Duitsland 1889 – 1976)