Home

Filosofiegroep de Filosoos

De Filosoos is een filosofiegroep die in februari 2008 is opgericht.De Filosoos heeft sindsdien gemiddeld rond de twaalf leden gehad; mannen en vrouwen van verschillende leeftijden met uiteenlopende achtergronden.


De leden hebben echter één belangrijke overeenkomst: de liefde voor diepgang en filosofische gesprekken. Veel leden zijn bij de Filosoos gekomen omdat zij een gemis aan diepzinnige gesprekken in hun eigen omgeving ervaren door een gebrek aan gelijkgestemden.

Om de zes weken, acht soms negen keer per jaar komen de leden bij elkaar om te filosoferen over onderwerpen die zij zelf aandragen. De onderwerpen zijn heel divers en komen vaak uit de actualiteit, boeken, internet etc. Uiteraard is de filosofie altijd direct dan wel indirect de rode draad.


Filosoos is een samenvoeging van de woorden filosoof en sociëteit/soos.


In het Grieks is het woord filosofia (Grieks: φιλοσοφία) een samenstelling van de woorden voor liefde (φιλω=ik houd van, φιλειν = houden van, φιλος = vriend, φιλια = vriendschap) en voor wijsheid (σοφία = wijsheid).


Kort gezegd betekent filosofie dus liefde tot de wijsheid en is een filosoof een vriend van de wijsheid.

Sociëteit en soos betekenen: genootschap, vereniging tot bevordering van de gezelligheid.

Filosofen: welke herken je?

Epicurus, Grieks wijsgeer (342-271 v. C.)

“De dood gaat ons niet aan. Zolang we er zijn, is de dood er niet,
en wanneer de dood er is, zijn wij er niet meer.”

Mahatma Gandhi, Indiaas politicus en geweldloosheidsactivist (1869 – 1948)

“Westerse beschaving? Dat lijkt mij een uitstekend idee!”

Lao-Tse/Laozi, Chinees filosoof (ca. 600 v. C.)

“Alle grote dingen komen voort uit het onbelangrijke. Daarom streeft de wijze nooit naar het grote. Op die manier kan hij grote dingen bereiken.”

Karl Marx, Duits denker (1818 – 1883)

“Filosofie verhoudt zich tot de werkelijkheid zoals masturbatie zich verhoudt tot seks.”