De Bijeenkomsten

Frequentie

De Filosoos komt ongeveer om de zes weken bij elkaar op de zaterdagnamiddag en -avond (17.00 – 22.30). Dit komt neer op acht of negen bijeenkomsten per jaar.

Aantal leden

Het streefgetal voor het aantal leden van de Filosoos is twaalf. Uit ervaring blijkt dat dit een mooi aantal is, aangezien er per bijeenkomst altijd een aantal mensen afzeggen en we met twaalf leden dan uitkomen op een gemiddelde van ongeveer acht mensen per bijeenkomst. Dit aantal is niet te klein en niet te groot oftewel precies goed om lekker mee te filosoferen.

Locatie

Waar de bijeenkomsten worden gehouden, kan per keer verschillen. Dit hangt af van wie van de leden zijn/haar woning ter beschikking stelt. In elk geval vinden de bijeenkomsten plaats binnen de regio Randstad, zeg maar de driehoek Den Haag-Amsterdam-Utrecht. Als niemand zich aanbiedt, zal de bijeenkomst in Amstelveen plaatsvinden.

Eten

Tussen het filosoferen door eten we met elkaar. Of we bestellen met elkaar ergens wat (ieder betaalt voor zich) of iemand kookt als hij/zij dat wil (gemaakte kosten worden gedeeld). Wat uiteraard geheel vrijblijvend is (we zijn tenslotte geen kookclub). Wanneer de bijeenkomst bij Michiel is, wordt er altijd eten besteld. Bij hem om de hoek is een Indiaas afhaalrestaurant, maar er zijn uiteraard ook andere mogelijkheden.

Drinken zelf meenemen!
De afspraak is dat iedereen voor de bijeenkomst voor zichzelf drinken meeneemt. Dit is vanwege de diverse wensen en om te voorkomen dat onnodig drank wordt ingeslagen door de gastheer/-vrouw.

Kosten

Elk lid van de Filosoos betaalt mee met de kosten van deze website. Die kosten zijn 200 euro per jaar. Uitgaande van een groep van ongeveer 12, 13, 14 leden komt dat neer op tussen de 14 en 17 euro per jaar. Voor de kosten van het eten zie hierboven. Uiteraard gaan die kosten pas in vanaf het moment dat je definitief hebt besloten om bij de Filosoos te komen. Als je nieuw bent, kun je eerst een of twee keer vrijblijvend een bijeenkomst bijwonen om te kijken of het iets voor je is en of het klikt.

Afmelden voor bijeenkomst op tijd!

Wie niet kan komen op de bijeenkomst of wie twijfelt of hij/zij kan, wordt verzocht om dat netjes op tijd aan Michiel/de groep door te geven (laat ik zeggen uiterlijk donderdag; op overmachtsituaties na uiteraard). Dan weet Michiel of de andere gastheer/ gastvrouw hoeveel mensen er komen.

Onderwerpen

Ieder lid kan een onderwerp aandragen waarover we kunnen filosoferen. Dat kan naar aanleiding zijn van bijvoorbeeld de actualiteit, een boek, een artikel, een televisieprogramma, internet, een film etc.
De onderwerpen kunnen zeer uiteenlopend zijn. Van filosofie tot geschiedenis, van religie tot wetenschap, van psychologie tot politiek. Zo lang als we het maar met elkaar geschikt achten om over te filosoferen.
Uiteraard zal er altijd direct dan wel indirect een focus zijn op de filosofie. Door ons te verdiepen in bekende en minder bekende filosofen is het interessant om te kijken in hoeverre we verbanden kunnen leggen tussen de filosofie met actuele onderwerpen en problemen.


Aristoteles, Grieks wijsgeer (384 – 322 v. C.)

“Het enige wat je met liegen bereikt, is niet geloofd worden als je de waarheid spreekt.”

 

 

Lao-Tse/Laozi, Chinees filosoof (ca. 600 v. C.)

“Wie weet dat hij niets weet, die is de grootste.”
“Wie de mensen kent heeft verstand; wie zichzelf kent, is verlicht.”
“Omdat de wijze zonder wedijver is, kan niemand met hem wedijveren.”

 

“Zwijgen leren we pas in de loop van ons leven; spreken leren wij al eerder.”
“Het vereist uiterlijke moed om te sterven; het vereist innerlijke moed om te leven.”

“Je kunt beter niets doen, dan druk te zijn met niets.”

“Wie zijn macht wil bewaren, moet haar niet tonen.”
“Behandel goede mensen goed. Behandel niet-goede mensen ook goed. Zo komt goedheid tot stand.”

 

 

Pythagoras, Grieks filosoof en wiskundige (580 – 504 v.C.)

“Een vat vol geleerdheid is nog geen druppel wijsheid waard.”